Het toernooi wat begonnen is in 2013 met een herinneringswedstrijd tussen teams van DSC Volleybal en het Nederlands Transplantatieteam, kreeg een vervolg op 15 maart 2015 middels het Rogier Berris Toernooi. Een toernooi waarin sportiviteit voorop staat en er geld in gezameld werd voor Het Nederlands Transplantatieteam.

Het Nederlands Sport- & Transplantatieteam.

In augustus van 2017 speelde dit team op de “World Transplant Games” in Spanje. Voor de 3e keer op rij is het volleybalteam wereldkampioen geworden. Meer info op: https://www.sportentransplantatie.nl

Dit jaar wordt het Rogier Berris Toernooi dus voor de 4e keer gehouden. Ook dit jaar staat sportiviteit weer hoog op de agenda en willen we geld in zamelen voor het Nederlands Transplantatieteam zodat men mee kan blijven doen aan de World Transplant Games, die dit jaar plaatsvinden in New Castle van 17 t/m 24 augustus 2019. Daarnaast willen we dit jaar ook geld in zamelen voor de stichting PLN.

Stichting PLN
De Stichting PLN is opgericht om de levensbedreigende hartspierziekte PLN R14del te overwinnen. Deze genetische afwijking veroorzaakt hartspierziekten (cardiomyopathieën, hartritmestoornissen…) waarbij de pompfunctie van de hartspier aanzienlijk wordt aangetast. PLN-gendragers zijn belast met ernstig hartfalen dat tot harttransplantatie, steunhart of zelfs (plotselinge) dood kunnen leiden.

De Stichting houdt zich continu bezig met wetenschappelijke onderzoeken en projecten. De afgelopen jaren hebben zij hun netwerk uitgebreid met een (inter)nationaal samenwerkingsverband van gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse Onderzoekscentra. Dankzij donaties kan de Stichting zich beter richten op onderzoek naar diagnostiek, behandeling en genezing van ziekten van de hartspier, welke door een Phospholamban-genmutatie (PLN) worden veroorzaakt. Voor informatie verwijzen wij u graag naar: https://hartspierziektepln.nl/.