Stichting PLN

Stichting PLN. De stichting van patiënten voor patiënten.

Onze Stichting is opgericht om de levensbedreigende hartspierziekte PLN p.Arg14del te overwinnen.
Deze genetische afwijking veroorzaakt hartspierziekten (cardiomyopathieën, hartritmestoornissen…) waarbij de pompfunctie van de hartspier aanzienlijk wordt aangetast. PLN-gendragers zijn belast met ernstig hartfalen dat tot harttransplantatie, steunhart of zelfs (plotselinge) dood kunnen leiden.

Casper Berris, de broer van Rogier Berris, is ook drager van dit gen en heeft in december 2014 een harttransplantatie ondergaan. Ook Stichting PLN is afhankelijk van sponsoren en kan elke euro goed gebruiken voor het onderzoek. Hij speelt dit jaar zelf mee in het Sport en Transplantatieteam.